تاریخ: ۰:۱۲ :: ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
آزمون واقعی مدیریت بحران

چهارشنبه، دوم بهمن ماه در لرستان ( با تاکید بر شهرستان خرم آباد)، برف بارید.

شهرام شرفی- چهارشنبه، دوم بهمن ماه در لرستان ( با تاکید بر شهرستان خرم آباد)، برف بارید.

مهم است که مدیریت بحران استان در شرایط واقعی آمادگی برای مخاطرات طبیعی را داشته باشد.

به ویژه تردد در جاده های استان در هنگام باریدن برف، مهم است.

وضعیتهای واقعی است که مشخص میکند تا چه حد سازمانها، توانایی مدیریت در هنگام مخاطرات طبیعی را دارند.

هنر مدیریتی آن است که به هنگام مخاطرات طبیعی مثلا بارش شدید برف، جاده ها بسته نشوند و آمد و شد شهروندان در جاده ها به ویژه جاده های اصلی، مختل نشود.

به واقع، آزمون توان و کارآمدی مدیریت بحران، نه در وضعیت عادی بلکه در مواقع مخاطرات طبیعی است.

پاسخی بگذارید