تاریخ: ۱۰:۵۲ :: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
ثبات مدیریتی

شهرام شرفی- تغییر ناگهانی و غیرقابل پیش بینی سرپرست مخابرات استان لرستان، نشان داد هنوز در بخش هایی از نظام اداری جامعه ما، مفهوم ثبات مدیریتی (Managerial stability )، نهادینه و نهادمند نشده است.

پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت- وقتی یک شخص به عنوان سرپرست یک سازمان منصوب می شود می بایست حداکثر دوران سرپرستی او سه ماه باشد و اگر بیشتر از سه ماه شد بایستی حکم قطعی مدیریت وی، ابلاغ شود تا فرد بتواند براساس تعریف و تعیین یک افق چشم انداز کاری، برنامه های خودش را با موفقیت، پیش ببرد.

مدیران و کارکنان یک سازمان (هر سازمانی باشد)، بایستی این اطمینان و آرامش روانی و عینی را داشته باشند که تغییرات مدیریتی در رأس هرم مدیریتی سازمان، از نوع ناگهانی و غیرقابل پیش بینی نیست بلکه از یک روند عقلانیت کاری و حرکت های پیش بینی پذیر و مبتنی برا ارزیابی شاخص های عینی و قابل اندازه گیری، تبعیت می کند.

ثبات مدیریتی یا ثبات در مدیریت از جمله مباحث مهم علم مدیریت است و طبیعی است اگر شاخص ثبات در مدیریت، تضعیف شود، خود به خود، برنامه محوری و برنامه گرایی کاری نیز رو به سُستی خواهد گذاشت.

یک مثال دیگر، حوزه های مدیریتی شهرداری هاست؛ شورای اسلامی هر شهری، یا همان ابتدای کار نباید فلان شخص را به عنوان شهردار، انتخاب کند یا اگر او را انتخاب کرد توجه به مفهوم ثبات مدیریتی، ایجاب می کند به آن فرد، فرصت کافی داده شود برنامه های خویش را همراه با تقویت نظارت ها، اجرایی کند؛ اگر مدام بخواهیم در مدت زمان های کوتاه از همدیگر، شهرداران را تغییر بدهیم که شامل شهرداران مناطق هم می شود طبیعی است که برنامه محوری و ثبات در مدیریت هم جایگاه خویش را از دست می دهد.

پس، تفاوتی نمی کند در هر سازمان یا نهادی، مفهوم ثبات مدیریتی می بایست مورد توجه قرار گیرد تا برنامه محوری و آرامش درون سازمانی، تقویت شود.

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید