دکتر مریم کوشکی:
گروه: برگزیده / خبر
تاریخ: ۲:۱۴ :: ۱۳۹۹/۰۹/۰۲
در طرح کنترل محله محور “کرونا” ۱۰۱۹ تیم مراقبتی مشارکت دارند

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آغاز طرح کنترل "کرونا" به شیوه ی محله محور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان از آغاز طرح مدیریت و کنترل اپیدمی بیماری “کرونا” به شیوه ی محله و خانواده محور در هفته ی اول آذرماه خبر داد.

دکتر مریم کوشکی در جمع خبرنگاران گفت: این طرح با مشارکت سازمان بسیج سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و سایر ادارات انجام و ۱۰۱۹ تیم مراقبتی سلامت در آن مشارکت دارند.

وی اظهار کرد: بر پایه ی این برنامه ی کشوری استان لرستان به ۷۷۱ محله تقسیم شده است.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: این تقسیم بندی براساس تعداد پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت است.

دکتر کوشکی عنوان کرد: به ازای هر پایگاه سلامت سه تیم مراقبتی، یک تیم حمایتی و یک تیم نظارتی خواهیم داشت.

معاون بهداشت دانشگاه گفت: تیم های مراقبتی متشکل از مراقبین سلامت و نیروهای داوطلب بسیج بوده و شامل ۲۰۳۸ نفر می باشند.

وی همچنین در خصوص تیم های حمایتی و نظارتی اظهار کرد: وظیفه ی ساماندهی تیم های حمایتی را سازمان بسیج سپاه بر عهده داشته و در قالب ۷۷۱ تیم نظارتی حدود ۸۳۶ نفر مشارکت دارند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی لرستان عنوان کرد: این طرح به منظور بیماریابی و پیشگیری از شیوع آن به طور وسیع در جامعه برنامه ریزی شده است.

دکتر کوشکی افزود: در این برنامه تست های تشخیص سریع در درب منازل و مراقبت های پزشکی در منازل نیز انجام می شود.

وی گفت: بیماران تازه از بستری مرخص شده، گروه های پرخطر و موارد مشابه با شناسایی و اعلام تیم های مراقبتی توسط تیم های مراقبت در منزل متشکل از یک پزشک و یک پرستار در منزل مراقبت می شوند.

معاون بهداشت دانشگاه ادامه داد: این پزشک و پرستاران به ازای هر مرکز جامع سلامت هر کدام یک نفر و مستقر در این مراکز هستند.

دکتر کوشکی تصریح کرد: ستاد استانی این برنامه متشکل از دستگاه های مختلف اجرایی استان با ریاست استاندار و معاونت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان می باشد.

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید