روز معلم مبارک:
تاریخ: ۱:۰۷ :: ۱۳۹۹/۰۲/۱۲
راه بهتر زیستن را مدیون شما هستیم

معلم واژه ای بی انتهاست....

پایگاه خبری سنگ‌نوشته، یادداشت کوتاه- معلم واژه ای بی انتهاست. علم‌ بی پایان زمان ما بودید.کسی که انگار بایدجواب همه سوالها را می دانست و حالا هم از فراز روزهای گچ آلود و نیمکتهای سخت و بهم فشرده دهه شصتی ها که گاهی چهار نفره هم‌ می نشستیم، صدها خبرنگار و مهندس و پزشک و هزار خادم عزیز دیگر رسته است که همگی نعمت نوشتن، دانستن و بهتر زیستن را مدیون روزهای دیکته شما هستند.
خانم امانی عزیز روزت مبارک یادت هست؛ کلاس پنجم بودم گفتم: خانم اگر من خبرنگار بشم باید برم فلسطین؟
شما خندیدی و گفتی نه!
چون بیشترین گزارش تصویری تلویزیون زمان ما شرح ظلم به فلسطین بود‌،فکر میکردم همه خبرنگارهای دنیا فقط در فلسطین هستند و باید دادرس آنجا باشند. خبر فلسطین اشغالی تا سالها ادامه داشت و اما حالا کرونا همه دنیا را درگیر است و دادرسی نیست جز خدا.

به امید شکست کرونا
نرگس سپه وند
ایران

پاسخی بگذارید