تاریخ: ۱۰:۲۹ :: ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
علی صارمیان معجزه مادری که رفت

علی صارمیان قطعا بر گردن داستانویسی استان حق بسیار دارد.

یادداشت کوتاه- علی صارمیان قطعا بر گردن داستانویسی استان حق بسیار دارد. حلقه‌ای که مرتضی جزایری را به کرم‌رضا تاجمهر وصل می‌کند. شاگردان علی در آن سالها، حالا هر کدام برندی هستند در ادبیات استان و کشور، مفاخره‌های این خاک که می‌توانند نقش مارکز را در ادبیات امریکا لاتین و دولت آبادی را در کتابت فرهنگ خراسانی برای استان بازی کنند البته اگر بستر و مدیریت صحیحی در کار باشد.

امروز در مراسم خاکسپاری مادر علی صارمیان و محمدرضا برادرش که از همکاران خوب مالیاتی‌من است به این فکر میکردم این مادر چگونه زیسته که فرزندانش با تنوع روحیات هر کدام نخبه شرایط خود هستند.
و در پاسخ گفتم: مادران رسولانی هستند با معجزه‌هایی که تنها از آنها سر می‌زند.

علی عزیز شرایط روحی اکنون‌تان را با تمام وجود، درک می‌کنم. خاصه آنکه از تمایلت برای برگشت به خرم‌آباد و پرستاری از مادرت واقف بودم اما مادری که معجزه‌اش شماست جز در ایام فاطمیه نباید انتظار رفتن از او داشت.
امید آن دارم تعزیت و تسلیت مرا پذیرا باشی

دکتر شیرزاد بسطامی

پاسخی بگذارید