تاریخ: ۱۵:۱۰ :: ۱۳۹۸/۰۲/۰۷
لرستان، پایلوت مردانگی

مهدی میرزاوند- مردی از جنس حاجیعلی شرفی بخشندگی درختی از درخت های بهشت است که شاخه های آن به طرف زمین آویخته است و هرکس شاخه هایی از آن بگیرد آن شاخه وی را به بهشت رهنمون می کند. از پیامبر (ص) روایت شده است: خدا سرشت اولیای خود را فقط بر بخشندگی و خوشخویی […]

مهدی میرزاوند- مردی از جنس حاجیعلی شرفی
بخشندگی درختی از درخت های بهشت
است که شاخه های آن به طرف زمین
آویخته است و هرکس شاخه هایی از
آن بگیرد آن شاخه وی را به بهشت
رهنمون می کند.

از پیامبر (ص) روایت شده است: خدا سرشت
اولیای خود را فقط بر بخشندگی و
خوشخویی قرار داده است؛

سیل با تمام خسارات و آسیب ها
در پاشنه ی بی حوصله گی آب ها
خانه هایی جان دادند تا خوبی ها
جان بگیرند،.

حاجیعلی شرفی بزرگمردی که علیرغم
اینکه سیل، روستا و منزل مسکونی
، اراضی کشاورزی خود و اقوام دور
و نزدیک اش را در روستای چم وزیر ویسیان
برده بود اما همراه با دوستان خود در
خرم آباد به جمع آوری کمک های مردمی
مشغول شد.

اگر بخواهیم بعد از آنهمه فرصت سوزی
که بعنوان پایلوت در استان لرستان
نامگذاری شد از آنهمه دورنگاه و طرح
مطالعاتی که برای گردشگری صرف شد
از پایلوت کشاورزی و دامپروری که
ابزار پایلوت منابع آبی لرستان در خوز
ستان بکار گرفته شد و دست آخر استان لرستان را سیل برد و گل و لای هم به سفره های خالی مردمان ما اضافه شد.

این روزها لرستان پایلوت مردانگی بود
بهانه ای برای بخشندگی و عزت وبزرگی،
حاجیعلی شرفی ها بهانه ای بودند با
عنوان پایلوت مردانگی، و همین پایلوت
مردانگی و بخشندگی سهم لرستان شد.

پاسخی بگذارید