تاریخ: ۱۸:۳۴ :: ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
پایگاه خبری سنگ نوشته؛ موشن گرافی مصرف ایمن گاز طبیعی

در هنگام استفاده از گاز طبیعی چه نکات ایمنی را باید رعایت کنیم؟

پایگاه خبری سنگ نوشته، موشن گرافی مصرف ایمن گاز طبیعی

نکات ایمنی را در استفاده از گاز طبیعی رعایت کنیم

قدردان نعمت های الهی باشیم

گاز برای همه ایران
#ایمن_مصرف_کنیم
#درست_مصرف_کنیم
#گاز_برای_همه_نسلها
#گاز_محور_توسعه
#فرهنگسازی
#دمای_رفاه ۲۱-۱۸

روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید