تاریخ: ۱۵:۱۸ :: ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
کیکهای دستکاری شده یا دست های آلوده

چند روزی است فضای جامعه به ویژه جامعه دانش آموزی را موضوعی به نام کیک های دستکاری شده مشوش و خانواده ها را نگران کرده است.

چند روزی است فضای جامعه به ویژه جامعه دانش آموزی را موضوعی به نام کیک های دستکاری شده مشوش و خانواده ها را نگران کرده است لازم دیدم چند نکته را بیان کنم:
یکم: آنچه تا کنون در تمامی استان های درگیر این موضوع مشخص شده کیک های دستکاری شده بعد از فرایند تولید از کارخانه می باشد. یعنی افرادی با نیت مشخص به دنبال ضربه زدن به تولید داخلی کشور می باشند.

دوم: ما تقریبا ملت طنازی هستیم و احتمالا چون سرگرمی کم داریم خودمان به این موضوعات بیشتر دامن می زنیم به طور مثال در فضای مجازی عکس کیک هایی منتشر می شود که در لای کیک شربت استامینوفن و یا شربت های دیگری وجود دارد که منتشر شدن همین عکس ها می تواند انحرافاتی برای پیگیری موضوع به وجود بیاورد.

سوم: در سطر های بالا به طنازی مردم اشاره کردم و لازم می دانم با ذکر مصداقی دیگر عرض کنم چند روز پیش بنده خدایی با من تماس گرفت و گفت حلیمی که از سر کوچه خریدم پر از پنبه است به نظر شما آیا این پنبه و قرص های که داخل کیک ها هستند با هم در ارتباط نیستند ؟

چهارم: از همه خانواده ها این انتظار را می رود که نظارت بر خرید مواد غذایی و میان وعده های فرزندان خود را داشته باشند ، چرا که این خود نظارتی کمکی است برای تقویت نظارت حوزه بهداشت و مواد غذایی.
پنجم: آنچه تا کنون مشخص شده است دست های آلوده و اهریمنی است که بدنبال نابودی تولید ملی و داخلی کشور است که می طلبد نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به طور ویژه ای این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

پاسخی بگذارید