عاشورا تا اربعین پله‌پله تا ملاقات خداست
تاریخ: ۰:۲۲ :: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
یک پنجره برای دیدن

اربعین را می‌توان با دو چشم دید، چشم سر و چشم دل و هرکدام از آنها سطوحی دارد. که در این روز اربعین شایقم به تصویر پنجره‌ای بنشینم برای بهتر دیدن.

دکتر شیرزاد بسطامی*_ راهپیمایی اربعین تقلای ذرات نور برای رسیدن به سرمنشاء است.

من زار قبر الحسین علیه السلام بشط الفرات، کان کمن زار الله فوق عرشه
(کسی که امام حسین را در کربلا زیارت کند انگار خداوند را در فوق عرش زیارت کرده است)

وقتی امام رضا(ع) گوینده این حدیث است باید به جد به تحلیل نشست؛
امام حسین فانی مطلق در خداست و فنای مطلق در خدا دارد، هیچ کس در عالم وجود به مقام فنای اینچنینی نرسیده است. انسان به واسطه شهادت ابا عبدالله(ع) که فانی مطلق در خداوند بوده است امکان زیارت الله را پیدا می‌کند. به همین علت است که گفته شده هر کس حسین(ع) را زیارت کند خدا را زیارت کرده است. چون حسین فنا فی الله است. اربعین به ظاهر زیارت امام حسین(ع) است ولی اهل بواطن به زیارت الله می‌روند.
از اینرو امروز ساعت عروج است و به معراج رفتن.
اما آیا همه ما آدما حاضر در اربعین که  بعلت علت کثرتمان ژورنال‌های اروپایی حضورمان را بزرگترین گردهمایی سالانهٔ مذهبی در جهان دانسته‌اند همه اهل معرفتیم و عروج؟؟

واقعه کربلا در مقابل کثرت وقایع تاریخی به ظاهر بند انگشتی‌ست اما برای اهل دل، این بند انگشت به سوی کمال و رستگاری نشانه رفته است. رستگاری برای سالک فنا فی الله است.

از عاشورا تا اربعین راهی‌ست که به سیمرغ شدن می‌انجامد. سلوکیست که سالک می‌طلبد. پای دلی می‌خواهد که ببرد دل از عالم، چله نشینی می‌خواهد برای به اربعین رسیدن و دیدار الله
سلوک سکه‌ای دو روست، اول: علمی و عملی؛ علمی آنکه مطالعه و مباحثه و تعقل کند و عملی آن‌ست که اهل شهود باشد

و روی دیگر سکه کرداریست؛ یعنی به‌واسطه کردار انسان می‌توان شهود کرد. مودب بودن به آداب الهی، به آدمی امکان شهود قلبی می‌دهد.

شاهد به آنجا می‌رسد که عاشورا را واقعه‌ای در دهم محرم ۶۱ نمی‌بیند. دریایی متلاطم می‌بیند و اقیانوسی بی‌کران؛ آنجاست که می‌فهمد: کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یعنی چه! و اینکه ائمه در وصف عاشورا تواضع کرده‌اند، از این جهت است که اربعین حتی برای انبیا و اولیاء تنها در چهلم رحلتشان شکل می‌گیرد اما برای حسین هر سال اربعین باز آفرینی می‌شود چرا که اربعین حسینی برای اهل بصیرت و طریقت سلوکی‌ست که از شهادت حسین شکل می‌گیرد و به شهود الله برسند.
بسیاری اربعین را فارجع البصر ( دوباره دیدن) دانسته‌اند یعنی دوباره دیدن عاشورا؛ اما من بر آن نیستم ، اربعین را سرمنزل عاشورا می‌دانم اگر غایت امام حسین را ترویج آگاهی بدانیم. اربعین منزل غایی‌ست برای عروج به سرمنزل مقصود و غرق در معرفت شدن
از اینرو عاشورا تا اربعین پله‌پله تا ملاقات خداست.

* فعال فرهنگی

پاسخی بگذارید