1. نوشته هایی با برچسب ارتفاعات گرین
تخریب ۱۰ کومه شکار غیرمجاز در ارتفاعات گرین

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلسله از تخریب بیش از ۱۰ کومه شکار غیر مجاز در ارتفاعات منطقه شکار و صید ممنوع گرین خبر داد.