1. نوشته هایی با برچسب امور اراضی استان لرستان
خواب آرام را از زمین‌خواران و متصرفان اراضی کشاورزی خواهیم گرفت
مدیر امور اراضی استان لرستان:

مدیر امور اراضی استان لرستان با اشاره به برخورد جدی با زمین‌خواران و متخلفان اعلام کرد: خواب آرام را از زمین‌خواران و متصرفان اراضی کشاورزی خواهیم گرفت.

آغاز حفاظت از اراضی كشاورزی با رعایت پروتکل های بهداشتی

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزي استان لرستان خبر داد: حفاظت از اراضی كشاورزي با شروع آغاز فصل تابستان، با رعایت پروتکل های بهداشتی تشدید می شود.

جلوگیری از هر گونه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در لرستان
در فروردین ماه امسال ۱۴۵ مورد تغییر کاربری غیر مجاز شناسایی شد

مدیر امور اراضی استان خبر داد: از هر گونه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی در لرستان به شدت جلوگیری می شود.