1. نوشته هایی با برچسب دانشگاه پیام نور
انتصاب بانوی توانمند بعنوان مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان لرستان

طی حکمی از طرف دکتر زمانی ریاست دانشگاه پیام نور سرکار خانم دکتر کبری مرادی بعنوان مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه پیام نور لرستان منصوب شد.

حاج قاسم سلیمانی؛ کاریزمای پراگماتیست و عمل گرا و سرمایه ای برای کشور

مراسم پرفیض زیارت عاشورا و عزاداری به مناسبت شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی با حضور مدیران ستادی و کارکنان دانشگاه پیام نور در پیام نور مرکز خرم آباد برگزار شد.

باید کاری کنیم که مردم بجای اخذ سودهای ناچیز بانکی نقدینگی خود را وارد بورس کنند
رئیس دانشگاه پیام نور لرستان:

رئیس دانشگاه پیام نور لرستان طی نشستی با بهزادفر مدیر کل بخش آموزش و فرهنگ سازی سازمان بورس کشور به همراه عزیزی مدیر بخش برگزاری آزمون های حرفه ای سازمان بورس و خاوری نماینده سازمان بورس در استان لرستان دیدار نمود.

مدیر فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی پیام نور لرستان منصوب شد

طی حکمی از طرف دکتر یوسفوند رئیس دانشگاه پیام نور لرستان، سرکار خانم الهام رحیمی کیا به سمت مدیر فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی پیام نور لرستان منصوب شد.