1. نوشته هایی با برچسب دکتر مجتبی خاکساریان
فاز انسانی واکسن در سه مرحله انجام می شود
تشریح آخرین وضعیت روند ساخت واکسن ایرانی کرونا؛

عضو هیأت علمی و گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و محقق در خصوص بیماری کرونا در گفتگو با خبرنگار ما آخرین روند ساخت واکسن ایرانی کرونا را تشریح کرد.