1. نوشته هایی با برچسب زمین‌خواران و متصرفان اراضی کشاورزی
خواب آرام را از زمین‌خواران و متصرفان اراضی کشاورزی خواهیم گرفت
مدیر امور اراضی استان لرستان:

مدیر امور اراضی استان لرستان با اشاره به برخورد جدی با زمین‌خواران و متخلفان اعلام کرد: خواب آرام را از زمین‌خواران و متصرفان اراضی کشاورزی خواهیم گرفت.