1. نوشته هایی با برچسب سیل لرستان
اختصاص ۳۴۰ میلیارد تومان برای بازسازی راه های سیل زده لرستان

یک هزار کیلومتر از راه های استان در سیل فروردین ماه امسال خسارت دید.

سیل انباشت یا کاهش سرمایه اجتماعی
بررسی اجتماعی یک بحران

با وقوع سیلاب ویرانگر لرستان در ۱۲ فروردین سالجاری و بروز خسارت سنگین به زیر ساخت های عمرانی،اقتصادی و منازل خانوارهای مناطق سیل زده،ایران شاهد یک خیزش اجتماعی منحصر به فرد و تجربه جدید شد که البته قبل از لرستان در استان های مازندران و گلستان نیز فعالیت وجود داشت.

اولین نشست علمی بررسی علل سیل استان
با حضور رئیس دانشگاه لرستان برگزار شد:

اولین نشست بررسی علل سیل لرستان با حضور رئیس دانشگاه لرستان برگزار شد.

لرستان، پایلوت مردانگی

مهدی میرزاوند- مردی از جنس حاجیعلی شرفی بخشندگی درختی از درخت های بهشت است که شاخه های آن به طرف زمین آویخته است و هرکس شاخه هایی از آن بگیرد آن شاخه وی را به بهشت رهنمون می کند. از پیامبر (ص) روایت شده است: خدا سرشت اولیای خود را فقط بر بخشندگی و خوشخویی […]