1. نوشته هایی با برچسب مامن ذخایر ژنتیکی
پایش و بررسی منطقه سفید کوه خرم آباد/ مناطق تحت مدیریت مامن ذخایر ژنتیکی کشور هستند

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان به همراه محیط بانان منطقه حفاظت شده سفید کوه خرم آباد ضمن گشت و کنترل و بیتوته شبانه در ارتفاعات، از این منطقه حفاظت شده بازدید نمودند.