1. نوشته هایی با برچسب ماه محرم و صفر
اجرای طرح احسان حسینی توسط کمیته امداد لرستان
با شماره‌گیری کد دستوری #۰۶۶*۸۸۷۷* می‌توان کمک‌های نقدی خود را به نیازمندان واریز کرد

مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت: طرح احسان حسینی به‌ منظور جمع‌آوری نذورات مردمی و توزیع بین نیازمندان از ابتدای محرم تا پایان ماه صفر اجرا می‌شود.