1. نوشته هایی با برچسب مدیریت جوانان
نگاه آیت الله میرعمادی به جوان گرایی در لرستان

در آغازین روزهای جنگ نابرابر حزب اشغال گر بعث با کشور عزیزمان ایران اسلامی که تازه داشت نهال انقلابش در سرزمین پرگهر ایران نشا می شد. چه کسی باور می کرد. جوانان و نوجوانان انقلابی ما از پشت میز و نیمکت دانشگاه و مدرسه بلند بشوند و به جهبه بروند و همان جوانان جنگ هشت ساله تحمیل شده بر ما را مدیریت کنند و به پیروزی برسانند.

نماینده ولی فقیه در لرستان: رسانه ها نباید از سهم جوانان در مدیریت استان غافل شوند

نماینده ولی فقیه در استان لرستان اظهار کرد: رسانه های استان نباید مطالبه گری در بحث سپردن مدیریت به جوانان را فراموش کنند.