1. نوشته هایی با برچسب کمیته امداد
جمع آوری ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان  از محل فطریه در لرستان

مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت: مردم روزه دار لرستان در روز عیدسعید فطر ۷میلیاردو ۶۰۰ میلیون تومان به پایگاه های جمع آوری زکات فطره کمیته امداد پرداخت کردند.

از تعداد ۱۰۲ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد ۴۰ هزار خانوار زن سرپرست هستند

مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت: از مجموع ۵۵۰ هزار خانوار در استان، تعداد ۱۰۲ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد هستند.

جمع‌آوری ۳۱ میلیارد تومانی مراکز نیکوکاری کمیته امداد لرستان

قائم‌مقام کمیته امداد لرستان گفت: یک‌صد مرکز نیکوکاری وابسته به این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱ میلیاردو ۷۳۹ میلیون تومان جمع‌آوری و بین نیازمندان توزیع کردند.

ارائه چهار هزار خدمت مسکن به مددجویان کمیته امداد لرستان

مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون چهار هزار خدمت مسکن درزمینهٔ ساخت و تعمیر به مددجویان این نهاد ارائه‌شده است.

فعالیت ۲۳ کانون فرهنگی تربیتی کمیته امداد در لرستان

معاون فرهنگی کمیته امداد لرستان گفت: ۲۳ کانون فرهنگی تربیتی کمیته امداد از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار ۵۰۰ نفر را آموزش دادند.

ایجاد ۲۳۰۰ طرح خوداشتغالی برای مددجویان کمیته امداد لرستان

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۳۰۱ طرح اشتغالزا برای مددجویان تحت حمایت ایجاد شده است.

ارائه آموزش حقوقی به هزار و ۲۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد لرستان

مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت:هزار و ۲۳۰ نفر از مددجویان تحت حمایت در دوره‌های آموزش حقوقی و مشاوره شرکت کردند.

یک هزار و ۲۰۰ نوعروس کمیته امداد هدیه ازدواج دریافت کردند

مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و ۲۰۰ نوعروس تحت حمایت این نهاد کمک‌هزینه ازدواج ۵۰ میلیون ریالی دریافت کردند.

تخصیص هشت میلیارد تومانی کمیته امداد لرستان به بیمه اجتماعی مددجویان

مدیرکل کمیته امداد لرستان گفت: به‌منظور ایجاد درآمد پایدار و توانمندسازی مددجویان در سال جاری هشت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به پرداخت حق بیمه مددجویان اختصاص یافت.

پرداخت ۱۳ میلیارد تومانی حامیان به کودکان طرح اکرام و محسنین

قائم‌مقام کمیته امداد لرستان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حامیان طرح اکرام و محسنین سیزده میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان به‌حساب کودکان معنوی خود واریز کردند.