1. نوشته هایی با برچسب یارانه نقدی
واریز یارانه ی نقدی به حساب خانوارهای دارای کودکان زیر ۵ سال کذب است
تکذیب شایعه ای که مخل خدمات سلامت است

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان واریز یارانه ی نقدی به حساب خانوارهای دارای کودک زیر ۵سال را تکذیب کرد.