مدیر شعب بانک کشاورزی استان لرستان خبر داد:
گروه: برگزیده / خبر
تاریخ: ۷:۲۰ :: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
اجرای طرح ویژه وصول مطالبات برای حمایت از تولید

علی جهانی میر مدیر شعب بانک کشاورزی استان لرستان اعلام کرد :این بانک همزمان با آغاز سال زراعی جدید و به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تأمین منابع مالی طرح های تولیدی و همچنین مساعدت با بدهکاران این بخش ، طرح ویژه« وصول مطالبات برای حمایت از تولید» را اجرا می کند.

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، جهانی میر اظهار داشت: در قالب این طرح و برای تأمین سرمایه درگردش واحد های تولیدی، چنانچه مشتری نسبت به پرداخت وتسویه نقدی کامل بدهی خودکه از محل منابع داخلی پرداخت شده است اقدام کند، به شرط اینکه دارای میانگین حساب باشد، تا ۱۰۰ درصد اصل تسهیلات وصول شده می تواند تسهیلات جدید دریافت کند.

جهانی میر افزود: آن دسته از مشتریانی که میانگین حساب ندارند نیز با ارائه درخواست و مطابق با سایر ضوابط اعتباری سال جاری تا ۸۰ درصد اصل تسهیلات وصول شده خود، می توانند تسهیلات جدید دریافت کنند .

وی تصریح کرد: مشتریان بانک کشاورزی درصورت پرداخت نقدی قسط آخر تسهیلات سرمایه ای می توانند به شرط داشتن معدل حساب،تقاضای دریافت تسهیلات جاری تا ۱۰۰ درصد اصل قسط واریزی را به شعبه ارائه کنند و در ارتباط با مشتریانی که معدل حساب ندارند، در صورت استمرار فعالیت واحد تولیدی، تا ۸۰ درصد اصل قسط واریزشده برابر ضوابط و مقررات اعتباری قابل بررسی و پرداخت خواهد بود.

مدیر شعب بانک کشاورزی استان لرستان گفت : دراین طرح شرایط ویژه ای برای بخشودگی جرایم دیرکرد(۶درصد وجه التزام) در نظر گرفته شده است و کلیه بدهکاران بانک کشاورزی فقط تا پایان مهرماه سال جاری می توانند با مراجعه به شعب این بانک مطابق با مقررات و ضوابط اعلام شده از این فرصت استثنایی بهره مند شوند.

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید