تاریخ: ۲۳:۰۵ :: ۱۴۰۰/۰۴/۲۵
درباره انتخاب شهردار / باید شهردار را بر اساس کارآمدی انتخاب کرد نه طایفه گرایی!

شهرام شرفی- چند روزی است گفتگو درباره انتخاب شهردار خرم آباد در فضای مجازی استان لرستان رونق گرفته است.

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، به زودی شورای اسلامی جدید شهر خرم آباد شروع به فعالیت می کند.

طبیعی است که شهردار جدید نیز براساس سیستم رای اکثریت اعضای شورای شهر انتخاب خواهد شد.

شورای شهر خرم آباد ۹ نفر عضو دارد.

براساس طایفه گرایی باید شهردار انتخاب کرد یا شایسته گرایی و کارآمدی؟ کدامیک؟

بدیهی است که عنصر اصلی باید توجه به کارآمدی و توانمندی افراد باشد.

چه شهردار، بومی باشد یا غیربومی و چه هم تبار و هم طایفه اعضای شورای شهر باشد یا نباشد آنچه برای مردم اهمیت دارد کارآمدی و توانمندی مدیریتی فرد است.

یعنی اگر شهردار بومی انتخاب شد آنچنان باید کارآمدی اش هویدا و اثبات شده باشد که اگر به فرض، او هم طایفه برخی اعضای شورای شهر هم بود از نگاه مردم، کارآمدی اش به چشم بیاید نه هم تباربودنش با اعضای شورای شهر.

اگر حتی شهردار هم غیربومی باشد باز هم باید عنصر کارآمدی و کارایی اش بر غیربومی بودنش، ارجحیت و برتری محسوس داشته باشد.

پیشنهادم این است شورای جدید شهر خرم آباد، چند گزینه ( مثلا تعداد ۱۰ گزینه) را به مصاحبه اولیه دعوت کند و به صورت شفاف هم به مردم بگوید که این ۱۰ نفر، گزینه های پیشنهادی و اولیه شورا هستند.

سپس در مراحل بعدی به یک نفر گزینه نهایی برسند.

برای من به عنوان یک شهروند ساکن شهر خرم آباد، چندان مهم نیست شهردار جدید خرم آباد، اهل کدام طایفه باشد یا بومی باشد یا غیربومی؛ بلکه آنچه اهمیت وافر دارد کارآمدبودن شهردار و توانایی مدیریتی و قدرت سازمان دهی نیروها برای خدمت کیفی به مردم است.

فراموش نکنیم روزگاری، خرم آباد یکی از زیباترین شهرهای ایران بود.

ما نیاز به یک شهردار کارآمد و توانمند داریم که بتواند شاخص های مدیریت شهری را ارتقا بدهد و در شان مرکز استان باشد.

همانگونه که گفتم منتخبان جدید شورای اسلامی شهر خرم آباد در گام نخست به صورت شفاف می بایست چند گزینه دارای توان مدیریتی را معرفی کرده و براساس برنامه محوری و رزومه موفق کاری به مصاحبه اولیه دعوت کنند و سپس، گام های بعدی برداشته شوند.

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید

نظرات کاربران (1)

  1. ب.د

    باید شهردار و شهردارانی انتخاب شود که حقوق همسایه ها و حقوق معابر عمومی را در لوای تراکم و کمیسیون ماده صد را به مفتخورها نفروشند . فروش تراکم و تخلفات ساخت و ساز مثل در نانوایی است که نان بی صف به دوستان خود میدهند و پول نان را میگیرند ولی وقت افراد را به انها می بخشند.