معاون توسعه ومدیریت منابع جهاد کشاورزی لرستان:
گروه: برگزیده / خبر
تاریخ: ۸:۰۲ :: ۱۴۰۲/۰۳/۰۸
رعایت حقوق وکرامت بانوان در سازمان یک ضرورت است

در جلسه شورای معاونت توسعه که به ریاست سید رضا نجفی زاده معاون توسعه ومدیریت منابع سازمان جهادکشاورزی لرستان و باحضور مدیران این معاونت برگزار ومسائل واقدامات حوزه های مختلف کاری معاونت توسعه از ابتدای سال جاری مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، سید رضا نجفی زاده معاون توسعه ومدیریت منابع سازمان جهادکشاورزی لرستان به بیان اینکه حقوق زنان درسازمان دارای اهمیت ویژه ای است ومانیزدراستای مطالبات قانونی آنها عمل خواهیم کرد گفت:به منظور حفظ شان وکرامت بانوان همکار درسازمان باید درهر واحد یاطبقات سازمان امکانات مورد نیاز آنها مدنظر قرار گیرد ودرهمین راستا جلساتی برگزار می شود تا امکانات مورد نظر خود را بیان ودر تهیه آنان اقدام شود.

سیدرضا نجفی زاده درادامه به فرارسیدن سالروزرحلت بنيانگذار کبیرانقلاباسلامی امام خمینی(ره)وایام ۱۴و۱۵خرداد ماه واهمیت این ایام اشاره کرد وگفت:مادرآستانه سالروز رحلت امام خمینی (ره) هستیم وبه این باوریم این ایام برای ما به یک فرهنگ تبدیل شده است؛ چرا که این نظام محصول اندیشه ونهضت انقلابی امام (ره) است واز وظایف ذاتی ،سازمانی وعقیدتی ما برگزاری مراسمات باشکوه ومشروعیت بخشیدن بیشتر به چنین مراسماتی است که بی تردید همه ما باید در این امر مهم مشارکت کنیم.

معاون توسعه ومدیریت منابع سازمان به ارائه گزارشات روزانه واحدهای سازمان اشاره‌ وگفت:یکی از مولفه های کاری هر مدیر شفافیت در ارائه گزارشات درروند حوزه کاری است تا همکاران سازمانی و افکار عمومی نسبت به عملکرد مدیریت سازمان آشنا باشند،بنابراین تمام مدیران سعی کنند روزانه یاهفتگی فعالیت حوزه خود را‌ اطلاع رسانی کنند.

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید