1. نوشته هایی با برچسب جانباز ۷۰ درصد خرم‌آبادی
جانباز ۷۰ درصد خرم‌آبادی به آسمان پیوست

” محمدحسین عباس زاده” از جانبازان ۷۰ درصد شهرستان خرم‌آباد، همزمان با اربعین حسینی آسمانی شد.