1. نوشته هایی با برچسب خانه مطبوعات لرستان
روزنامه‌نگاری؛ دیواری کوتاه برای پر کردن رزومه کاندیداها!

نرگس سپه‌وند- متاسفانه اخیرا شاهد کاربرد عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار به عنوان یک‌ رزومه کاری برای اقشار مختلف هستیم که با توجه به برگزاری انتخابات شدت بیشتری گرفته است.

واژه خبرنگار را قربانی نکنید!/ ردپای اداره کار در تشویش رسانه ها

نرگس سپه وند- اخیرا اختلافاتی فضای رسانه‌ای استان را مسموم کرده است؛ حرمت شکنی، لجبازی، تقابل رسانه ها و عضوگیری بی‌حساب و کتاب دو تشکل خانه مطبوعات و انجمن صنفی خبرنگاران عواقب جبران ناپذیری دارد!

از سالها فعالیت رسانه ای حسن نجفوند تجلیل شد
در ادامه شب نشینی های خانه مطبوعات:

مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات لرستان از حسن نجفوند پیشکسوت رسانه استان تجلیل نمودند.

پیگیری مسکن خبرنگاران یکی از مهمترین برنامه‌های خانه مطبوعات لرستان است
مدیرعامل خانه مطبوعات لرستان:

مدیرعامل خانه مطبوعات لرستان، از آغاز مرحله دوم استعلام اداره کل ثبت، اسناد واملاک لرستان برای طرح مسکن خبرنگاران استان خبر داد.