1. نوشته هایی با برچسب خزان در خرم آباد
گزارش تصویری از برگریزان خزان در خرم آباد
همه پاییز را دوست دارند

پایگاه خبری سنگ نوشته، گزارش تصویری- امین صفایی زاده عکاس حرفه ای از خرم آباد با ارسال یک‌ گزارش تصویری لحظات زیبای برگریزان خزان در شهرمان را ثبت خاطره ها کرد.
امین صفایی در بیان انگیزه اش از ثبت این نقاشی خدادادی می گوید: از لحظات این فصل عکس می گیرم چون همه پایبز را دوست دارند و یادمان باشد، هر موقع که رنگ عوض کردی به آخر عمرت رسیده ای!