1. نوشته هایی با برچسب رفاه حال بیماران
تامین تجهیزات سرمایشی در بیمارستان شهید رحیمی

روابط عمومی بیمارستان شهید رحیمی خرم‌آباد از تامین تجهیزات سرمایشی به منظور رفاه حال بیماران در این بیمارستان خبر داد.