1. نوشته هایی با برچسب روزنامه‌نگاری؛ دیواری کوتاه برای پر کردن رزومه کاندیداها!
خبرنگاران قلابی در لیست شورای شهر

هرچه به انتخابات ششمین دوره شوراهای شهر و روستا نزدیک تر می شویم، متاسفانه بد اخلاقی ها بیشتر می شود و برخی از کاندیداها نیز با ایجاد رزومه کذب و دروغ به دنبال جذب آرای مردم هستند و صداقت حلقه مفقوده انتخابات در این ایام است.

روزنامه‌نگاری؛ دیواری کوتاه برای پر کردن رزومه کاندیداها!

نرگس سپه‌وند- متاسفانه اخیرا شاهد کاربرد عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار به عنوان یک‌ رزومه کاری برای اقشار مختلف هستیم که با توجه به برگزاری انتخابات شدت بیشتری گرفته است.