1. نوشته هایی با برچسب روز خبرنگار ۱۴۰۰
لرستان و روز خبرنگار

روز خبرنگار هم مثل سایر مناسبت ها در تقویم ایران روز عجیبی ست، چون نه با تولد بلکه با مرگ همراه است. روز مرگ دوست،هموطن،همنوع! را جشن‌گرفتن اصولا کار درستی نیست!بگذریم.

خبرنگار یعنی معجزه‌ در کلمات

برای نوشتن، نه زور، نه اجبار و نه هیچ چیز دیگری موثر نخواهد بود.
برای نوشتن و قلم فرسایی کردن عشق و ذاتی درونی کافی است و پس از این دو اصل، علم، تجربه، تخصص، انگیزه و … می تواند موثر واقع شوند.

خبرنگاران موجب توسعه و پیشرفت استان هستند
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان:

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان گفت:خبرنگاران چشم بینای جامعه هستند و برای اطلاع رسانی دقیق اخبارو رویدادها شبانه روز تلاش می‌کنند.

خبرنگاران موجب افزایش نظارت اجتماعی مردم در عرصه اداره کشور هستند
وزیر امور اقتصادی و دارایی:

دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی پیامی روز خبرنگار را به جامعه خبری کشور تبریک گفت.

خبرنگار واژه‌ای غریب است

نرگس سپه‌وند- خبرنگار واژه‌ای غریب است. این حرفه برای همه اقشار سپری مدافع و آشناست و برای خودش غریب است.