1. نوشته هایی با برچسب مسئول مطبوعات و خبرگزاری های لرستان
روزنامه‌نگاری؛ دیواری کوتاه برای پر کردن رزومه کاندیداها!

نرگس سپه‌وند- متاسفانه اخیرا شاهد کاربرد عنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار به عنوان یک‌ رزومه کاری برای اقشار مختلف هستیم که با توجه به برگزاری انتخابات شدت بیشتری گرفته است.

خانواده های لرستانی از تجمعات خانوادگی در شب یلدا برحذر باشند

مسئول مطبوعات و خبرگزاری های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به وضعیت نارنجی استان و خطرساز بودن هر گونه تجمعاتی از لزوم اطلاع رسانی گسترده خبرنگاران باهدف برگزاری یلدای مجازی خبر داد.