1. نوشته هایی با برچسب نخستین دوره آموزشی دفاع شخصی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان
نخستین دوره آموزشی دفاع شخصی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان

نخستین دوره آموزشی دفاع شخصی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان برای محیط بانان وکارکنان اجرایی این اداره کل در مجموعه ورزشی تختی خرم آباد برگزار شد.