1. نوشته هایی با برچسب پروژه لاستیک سازی بارز لرستان
پروژه لاستیک سازی بارز لرستان در دستور کار دولت قرار دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت هستند،گفت: پروژه لاستیک سازی بارز لرستان در دستور کار دولت قرار دارد.