1. نوشته هایی با برچسب چگونه امدادگر باشیم؟
پایگاه خبری سنگ نوشته، اینفوگرافیک- با ساختار بدن انسان آشنا شوید

پایگاه خبری سنگ نوشته، اینفوگرافیک- با ساختار بدن انسان آشنا شوید.
هرچه بیشتر با بدن و نحوه ی کار قسمت های آن آشنا باشیم، به عنوان یک امدادگر کمتر اشتباه می کنیم.

پایگاه خبری سنگ نوشته، اینفوگرافیک-  آشنایی با کمکهای اولیه

کمک های اولیه در زندگی روزمره ما چه نقشی دارد ؟
چگونه در مقابله با اتفاقها نقش امدادگر را برای خود و اطرافیان ایفا نمائیم ؟