1. نوشته هایی با برچسب کمک لرستان به سیل‌زدگان اندیکا
۴۰۰ واحدمسکن روستایی در اندیکا بازسازی و احداث می شود
به همت ستاد معین بنیاد مسکن لرستان:

مدیرکل بنیاد مسکن استان لرستان خبر داد: ۴۰۰ واحدمسکن روستایی توسط ستادمعین بنیادمسکن استان در مناطق زلزله زده اندیکا بازسازی و احداث می شود.

روند مطلوب بازسازی مناطق زلزله‌زده اندیکا

معاون بازسازی ومسکن روستایی بنیادمسکن انقلاب اسلامی در بازدید از مناطق زلزله اندیکا گفت: عملکرد ستاد معین بازسازی بنیادمسکن لرستان در بازسازی مناطق زلزله زده اندیکا مطلوب است.

منازل آسیب دیده از زلزله اندیکا تا پایان امسال بازسازی می‌شود

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت : طی چهار ماه آینده با همکاری دستگاه های اجرایی استان خوزستان و بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان لرستان کار بازسازی و نوسازی منازل خسارت دیده از زلزله اندیکا به پایان می رسد.

بازسازی اندیکا اولویتی فوری است
مدیرکل بنیاد مسکن لرستان:

مدیرکل بنیادمسکن استان لرستان در جلسه هماهنگی ستادبازسازی مناطق زلزله زده شهرستان اندیکا که باحضورمدیرکل بنیادمسکن خوزستان برگزارشد، برضرورت تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله درشهرستان اندیکاتاکیدکرد.

لرستان در کنار مردم زلزله‌زده اندیکا

رئیس بنیادمسکن انقلاب اسلامی گفت: لرستان به عنوان استان معین مناطق آسیب دیده از زلزله در اندیکای استان خوزستان را بازسازی خواهدکرد.