1. نوشته هایی با برچسب خون بند ناف
ذخیره سازی بیش از ۲۰۵ هزار نمونه خون بند ناف در کشور

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته‌های رویان با اشاره به ذخیره‌سازی خون بند ناف به صورت عمومی و خصوصی ، تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۲۰۰ هزار نمونه خون بند ناف در بانک خصوصی و ۵ هزار نمونه در بانک عمومی داریم.