1. نوشته هایی با برچسب دو قلو
سرنوشت نامعلوم برج های دوقلوی خرم آباد

رویای اقتصادی شدن خرم آباد با احداث برج های دوقلو تعبیر نشد تا سرنوشت بزرگترین طرح تجاری این شهر همچنان مبهم بماند و کلاف سردرگم تعیین تکلیف این برج ها هرروز درهم تنیده تر شود.