تاریخ: ۱۵:۴۸ :: ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
برچیدن سد معبر دفاع از نظم شهر است

شهر باید دارای انضباط شهری باشد؛ سد معبر مانع انضباط شهری است. پیاده رو حق عمومی و متعلق به عابر پیاده است. قرار نیست پیاده رو مسدود شود!

شهر باید دارای انضباط شهری باشد؛ سد معبر مانع انضباط شهری است. پیاده رو حق عمومی و متعلق به عابر پیاده است. قرار نیست پیاده رو مسدود شود!

قرار نیست در جای شلوغ و پرترددی مثل میدان امام حسین(ع) ورودی اصلی خیابان خیرآباد که بیمارستان فوق تخصصی قلب هم در آن هست توسط دستفروش، مسدود شود.

اجراییات شهرداری باید با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد؛ جاهایی ویژه برای امرار معاش دستفروشان لحاظ شود ولی خیابان محل تردد خودروست؛ پیاده رو هم محل آمد و شد عابر پیاده است.

به یاد دارم زمانی که محمد مهرابی شهردار خرم آباد بود یکی از اقداماتی که بدون ترس و با جسارت انجام داد نظم بخشی به حریم میدان امام حسین (ع) خرم آباد بود.

همچنین در دوره محمد مهرابی، پیاده روسازی کامل اطراف دریاچه کیو صورت گرفت.

مقصودم این است که شهردار باید جسور در کار باشد و هراس به دل راه ندهد.

شهردار باید برنامه محور و جسور باشد.

مثلا خودروهای آمبولانس، آتش نشانی و خودروهای شهروندان باید به راحتی بتوانند وارد خیابان خیرآباد و بیمارستان فوق تخصصی قلب بشوند.

شهر متعلق به شهروندان است؛ شهر متعلق به شهرداری است؛ شهر متعلق به قانون گریزان نیست! شهر محل فضلیت و اخلاق عمومی و نظم و قانون است.

شهر جای تیراندازی هوایی یا زمینی نیست!

شهر باید قانون زندگی و زیست اجتماعی جمعی داشته باشد.

در غیر این صورت همه شهر، سد معبر خواهد شد و آنگاه شهروندانی که قانونگرا هستند باید آنها در یک روند معکوس، شهر را به مقصد دیگر شهرها ترک کنند!

عوامل اجراییات شهرداری و پلیس، با قدرت به کار خویش ادامه دهند.

شهردار فعلی خرم آباد ( شریفی مقدم) همچون دوره محمد مهرابی، نظم و انضباط شهری را دوباره در برخی میدانها و خیابانهای خرم آباد بایستی احیا کند (آزادسازی معابر) و حتی به برخی مغازه داران هم اجازه ندهد حریم پیاده روها را مسدود کنند.
از حریم خیابان، میدان و پیاده رو، با قدرت و در چارچوب قوانین، باید دفاع کرد.

شهرام شرفی
شهروند ساکن شهر خرم آباد

پاسخی بگذارید