نماینده سازمانهای مردم نهاد لرستان:
تاریخ: ۱۰:۱۲ :: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی بهانه‌ای برای ترویج فرهنگ مشارکت است

مهدی بابایی پور نماینده تشکل‌های مردم‌نهاد لرستان درشورای توسعه وحمایت به مناسبت روز تشکل ها مشارکت اجتماعی پیامی صادر کرد.

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، در متن این پیام آمده است: روز تشکل‌ها و مشارکت اجتماعی، بهانه ای برای اشاعه و ترویج فرهنگ مشارکت و جلب و جذب حضور مردم در تشکل‌ها و نهادهای غیر دولتی است.

اصولا بنیاد و سر چشمه ایجاد فرهنگ و تمدن ، مشارکت مردم در امور مختلف بوده است. در اندیشه‌های بشری، مشارکت بر این عقیده بنیادین استوار است که همه افراد از این حق برخوردارند تادرباره امور مربوط به خویش، که موجب کاهش آلام و مشکلاتشان می‌شود، احساس مسئولیت کنند؛ در باره آن بیندیشند؛ اظهارنظرنمایند و اندیشه خود را بدون واهمه بیان کنند و درتصمیم‌هایی که بر زندگی آنان اثر می‌گذارد، مداخله کرده، در رفع آمال و خواسته‌هایشان با دیگران همکاری و همراهی کنند . از این منظر است که مشارکت برای حیات بشر ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود.

مشارکت پدیده ای اجتماعی است که موجب کارکرد فعال تر نظام اجتماعی درکل و سازمان های مربوط درحد میانی و خرد منجر می شود.
اثربخشی تشکل ها در شرایط بحران های فراگیر که دولت ها نیازمند مشارکت مردم می باشند بخوبی نمایان بوده و یک فرصت برای نظام های اجتماعی بشمار می‌آید.

موفقیت جامعه مدنی در ایجاد و نهادینه کردن نهادهای مشارکتی نهفته است و نیز مشارکت واقعی مردم به تقویت جامعه مدنی منجر می‌ شود. ویژگی‌های داوطلبانه، آگاهانه و ارادی بودن، مشارکت اجتماعی را به جامعه مدنی پیوند می‌دهند. انجمن‌های داوطلبانه بستری مناسب برای جذب مشارکت اجتماعی را فراهم می‌کنند. مشارکت امری اختیاری، خودجوش و چند جانبه است. اصولاً مشارکت، دانستن، خواستن و توانستن توأم و با هم است، زیرا مشارکت به عنوان یک فرایند و حرکت، باید در لایه ها و سطوح جامعه نفوذ کند و برای این کار آموزش های رسمی و غیر رسمی در این زمینه انجام شود. آنچه تضمین کننده ادامه راه و موفقیت در امر مشارکت است، تشریک مساعی همه جانبه، مستمر، فعال و پویای همه آحاد یک مجموعه است باید به این نکته مهم اشاره کنم که امروزه تقریبا در همه جای دنیا، ساختار های قانونی برای حمایت از نهادها و موسسات غیر دولتی وجود دارد واین امر موجب رشد و توسعه این تشکل ها و افزایش مشارکت ها می شود‌

روز تشکل ها و مشارکت اجتماعی یادآور زحمات بی دریغ و تلاش های خالصانه افرادی است که خدمت رسانی به جامعه از طرق مختلف را هدف خود قرار داده و همسو با نهادهای دولتی در این مسیر گام برمی دارند.

از ایزد منان تداوم عزّت و اهتمام مسئولانه همه این عزیزان در روایت عشق، آزادی و خدمت رسانی را آرزومندم. امیدوارم در پرتو الطاف الهی ، تمامی نهادهای مدنی و مردمی، توفیق روز افزون داشته وهمواره در خدمت رسانی به جامعه موفق باشند.

مهدی بابایی پور
نماینده سازمانهای مردم نهاد در شورای توسعه و حمایت استان لرستان

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید