تاریخ: ۱۰:۳۹ :: ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
شورای شهر و مفهوم ثبات مدیریتی!

شورای اسلامی شهر خرم آباد محمد شریفی مقدم را به عنوان شهردار خرم آباد منصوب کرده است.

شهرام شرفی- چند هفته ای رضا بُردبار سرپرست شهرداری خرم آباد بود.

ثبات مدیریتی یکی از متغیرهای مهم برنامه ریزی است.
طول عمر شوراهای اسلامی شهرها چهار سال است؛

مدت چهار سال یک مدت معین و مشخص است و همانگونه که خود شورا در این زمینه دارای ثبات مدیریتی است شهرداریها هم باید ثبات مدیریتی همراه کارآمدی مدیریتی داشته باشند.

علاوه بر شهرداری مرکزی، شهرداریهای مناطق هم باید دارای ثبات مدیریتی باشند.

اما همراه ثبات مدیریتی بایستی کارآمد مدیریتی هم وجود داشته باشد تا شاخصهای کاری و شاخصهای خدمت رسانی به مردم ارتقاء یابند.

همانگونه که پیش تر هم در برخی نوشتارهایم تشریح کرده ام در مجموع کلیت عملکرد شورای اسلامی فعلی شهر خرم آباد را نسبت به کلیت عملکرد شورای قبلی این شهر، قوی تر نمیدانم.

این دیدگاه شخصی ام به عنوان یک شهروند ساکن شهر خرم آباد است.

نکته جالب این است که رضا بردبار در گفتگو با خبرنگار خبرآنلاین، گفته است از برکناری خودش اطلاع نداشته است!

بردبار گفته است در جلسه ای در استانداری لرستان حضور داشته و به صورت پیامکی از برکناری خویش آگاه شده است!
معنی سخن بردبار آن است که برکناری از نوع ناگهانی بوده است.

تفاوتی هم در اصل موضوع ایجاد نمیشود که جناب شریفی مقدم به عنوان شهردار یا به عنوان سرپرست جدید شهرداری انتخاب شده باشد؛ زیرا تمرکز روی این نیست که بگوییم: شهردار یا سرپرست.

بلکه موضوع اصلی، توجه به ثبات مدیریتی است که به نظر میرسد لحاظ نشده است.

وقتی ثبات مدیریتی وجود نداشته باشد برنامه ریزی مدیریتی هم نمی تواند مجال بروز پیدا کند.

پاسخی بگذارید