تاریخ: ۷:۳۹ :: ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
عزل و نصب ها مانع شایسته سالاری در ادارات نشود/ لزوم توجه ویژه استاندار به حوزه فرهنگ و هنر

تغییر امری ضروری برای رشد و تعالی هر سازمانی است، مادامی که روزمرگی و ناکارآمدی در ساختار اداری ،کارشناسی ، مالی و … یک سازمان وجود داشته باشد، نه تنها منابع انسانی، عملکرد و ظرفیتهای داخلی یک مجموعه به زیر سوال میرود بلکه نارضایتی عمومی نیز در بررسی عملکرد آن دستگاه ایجاد می‌شود.

پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت، مریم مهری- برخی از این مشکلات مانند هدررفت بودجه ، ارائه گزارش های غیرواقعی، تضعیف بدنه کارشناسی دستگاه ها و ده ها مسأله دیگر نیز در امورات وابسته با عملکرد یک مجموعه حتی در سطوح کلان تر مانند وزارتخانه نیز بوجود می آید، مسائلی که در برخی دستگاه ها اثرات بسیار عمیقی برجای خواهد گذاشت.

امروز و در شرایطی که دولت سیزدهم در دوران تبلیغات انتخابات و پس از روی کار آمدن دولت نیز تاکید کرده که از همه سلیقه ها برای بهبود امور استفاده خواهد کرد، مانند سایر دولتها ، تغییر مدیریت برای دستیابی به شرایط احسن ، کاملا طبیعی و بجاست اما نکته حائز اهمیت در این میان ضرورت رعایت اصل « شایسته سالاری » در عزل و نصب هاست .

دکتر فرهاد زیویار استاندار لرستان در تازه ترین نشست خبری اش عنوان کرده که همه چیز درباره عزل و نصب ها را خواهد شنید اما در نهایت خودش تصمیم اصلی را میگیرد.
با در نظر گرفتن صحبت های قاطع و مقبول استاندار لرستان و در نظر داشتن اصل تغییر دولت نیز طبیعی خواهد بود که طیف همسوی دولت در شرایطی کنونی به معرفی و اصرار برای معرفی گزینه های مدیریتی بپردازد.
به هر حال و با در نظر گرفتن این موضوعات، لازم است که دو موضوع دیگر در این زمینه عنوان گردد که خدای ناکرده در انبوه پیگیری ها یا فشارها برای عزل و نصب مدیران از نظر دور نگردد.

اولین موضوع رعایت اصل شایسته سالاری و بررسی کارنامه حرفه ای افراد معرفی شده برای تصدی سمت های مدیریتی است. متاسفانه به مانند ادوار گذشته تلاش برای کسب کرسی مدیریت دستگاه ها از ماه ها پیش از طرف برخی افراد، آغاز شده و همین مسأله سبب ایجاد حساسیت در مورد انتخاب مدیران شده است.

در این راستا پیشنهاد می شود حالا که استاندار لرستان فردی بومی و آشنا با ضرورت ها، نیازها ، چالش ها، فرصتها و تهدیدهای توسعه همه جانبه استان میباشد، در خصوص تصدی مدیریت دستگاه ها بعنوان نماینده عالی دولت که تصمیم نهایی را میگیرد به بررسی و ارزیابی نیروی انسانی و ظرفیت های داخلی ادارت بپردازد و صرفا به بررسی گزینه های جریان های همسو نپردازد.

دومین موضوع هم اینست که با مدنظر قرار دادن اهداف، برنامه ها و جامعه هدف دستگاه ها و بررسی کارنامه افراد در حوزه مربوطه به انتصاب مدیران مبادرت ورزند تا خدای نکرده اقدامات و تلاشهایی که از قبل برای بهبود سازمانی صورت گرفته صرفا با نگاه همسویی، از دست نرود.
بی شک دستگاه های مختلفی از جمله صنعت ، معدن و تجارت استان، شرکتهای آبفا و آب منطقه ای نظر به شرایط خاص اقلیمی و بودجه ای کشور و از سویی حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با داشتن ظرفیت های ویژه در حوزه منابع انسانی، مشکلات و چالش های زیربنایی در حوزه فرهنگ عمومی، ظرفیت های رسانه ای و … نیازمند تأملات بیشتری در این زمینه میباشند زیرا استفاده از ظرفیت نیروهای سازمانی خود ادارات ( در این راستا پیشنهاد میشود حالا که استاندار لرستان فردی بومی و آشنا با ضرورت ها، نیازها، چالش ها، فرصتها و تهدیدهای توسعه همه جانبه استان میباشد، در خصوص تصدی مدیریت دستگاه ها بعنوان نماینده عالی دولت که تصمیم نهایی را میگیرد به بررسی و ارزیابی نیروی انسانی و ظرفیتهای داخلی ادارت بپردازد و صرفا به بررسی گزینه های جریان های همسو نپردازد.

دومین موضوع هم اینست که با مدنظر قرار دادن اهداف، برنامه ها و جامعه هدف دستگاه ها و بررسی کارنامه افراد در حوزه مربوطه به انتصاب مدیران مبادرت ورزند تا خدای نکرده اقدامات و تلاشهایی که از قبل برای بهبود سازمانی صورت گرفته صرفا با نگاه همسویی ، از دست نرود.
بی شک دستگاه های مختلفی از جمله صنعت، معدن و تجارت استان، شرکتهای آبفا و آب منطقه ای نظر به شرایط خاص اقلیمی و بودجه ای کشور و از سویی حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با داشتن ظرفیت های ویژه در حوزه منابع انسانی، مشکلات و چالشهای زیربنایی در حوزه فرهنگ عمومی، ظرفیتهای رسانه ای و … نیازمند تأملات بیشتری در این زمینه میباشند زیرا استفاده از ظرفیت نیروهای سازمانی خود ادارات که سالها تجربه کسب کرده و مسلط به امور آن مجموعه هستند( نظر به تاکید استاندار برای استفاده از این ظرفیت) نسبت به افراد بیرون از مجموعه یا حتی کم ارتباط با آن مجموعه، قطعا اثرات مفیدتر و موثرتری در این حوزه ها دارد.

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید