تاریخ: ۲۳:۰۰ :: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
قانون زرین؛ راهی برای نابودی بحران کرونا

عمل به قانون زریّن مي تواند راهي براي برون رفت از بحران هاي زيست محيطي و بلاياي فراگير باشد.

پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت- مساله اصلي اين است كه اين قانون چگونه مي تواند به برون رفت از بحران کمک کند؟ هدف از انجام اين پژوهش كه با روشی توصيفي_ تحليلي و بر مبناي متون اسلامي انجام مي شود، اين است تا مهمترين ظرفيت هاي اين قانون را در رفع بحران ها نشان داده و چگونگي تاثير گذاري عمل به اين قانون در مهار بيماري هاي فراگير را تبيين كند. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد؛ اين قانون همانگونه كه خودمراقبتي را توصيه مي كند، ديگر مراقبتي را نيز مورد نظر قرار مي دهد و بر اساس این قانون، چنانچه شخص در بحران بیماری های فراگیر بویژه در مسئله کرونا، ابتلا به بیماری را بر خود نمی پسندد، لزوماً برای دیگری نیز نباید ابتلا به این بیماری را رضایت دهد و به عبارتی دیگر جنبه ایجابی این قانون چنین میگوید که شخص همانگونه که سلامت را برای خود خوش دارد، برای دیگری نیز باید سلامت را بپسندد، در نتیجه پایبندی به این قانون انسان را وا میدارد تا در رعایت پروتکل های بهداشتي و دستورالعمل های سلامت اهتمام جدی داشته باشد. قانون زریّن به عنوان یک قانون همه پذیر و عام می تواند افراد جوامعِ گرفتارِ بحران بیماری فراگیر را با یک رویکرد اخلاقی در مدیریت بحران کمک کند و به نوعی وجود چنین سازش اخلاقی با اتکاء بر قانون زریّن در کنار وضع قوانین بهداشتی و اعمال محدودیت های اجتماعی امری لازم و ضروری است. از طرفی تنها وضع یک سری پروتکل و دستورالعمل بهداشتی و اعمال محدودیت قانونی بدون اتکاء به یک تعهد اخلاقی، نمی تواند جوامع را در مدیریت اینگونه بحران ها موفق بدارد. صرف وجود قانون زریّن راهی را پیش نخواهد برد جز در صورتی که برای تحقق آن موانعي همچون ضعف تخيّل، عدم شناخت، نبود فرهنگِ نوع دوستی، خودخواهی، حسادت و … برطرف گردند تا زمینه عمل به آن فراهم گردد.

سیدهادی سهرابی
مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه
در بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان لرستان

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید