تاریخ: ۱:۲۱ :: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
پیوند کلیه برای فرهنگ لرستان

افسران فرهنگی هر قومی اهالی هنر و فرهنگ آن قومند.چند سال طول می‌کشد که کسی بشود شهرام فرهمند.

پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت- کسی که کلیه‌های بیمارش و درد دیالیز امانش را بریده اما هنوز نگران لب‌های نداشته مردم برای خندیدن است.
چند سال طول می‌کشد که چکیده نسلی، بشود هنرمندی که از بهترین‌های فجر باشد و اهل موسیقی باشد و حرمت شعر را بفهمد
و بشود مفاخره یک شهر
چند سال طول می‌کشد که شهرام فرهمند را ذره ذره تمام کنیم با بی تفاوتی، با به من چه گفتن‌های ما!
چند سال طول می‌کشد که بجای آدم‌های رانتی و مهره‌های سیاسی، اهل فرهنگ سکاندار نهادهای فرهنگی باشند آنجا که دردهای شهرام های فرهمند، مهتاب های بازوند دردهای اداره فرهنگ باشد.
چند سال طول می‌کشد که نام دیگر آدم‌هایی چون فرهمند را سرمایه فرهنگی بنامیم،
مردی که با تن بیمارش هنوز می‌تواند در کوچه‌های جرم‌خیز محله‌اش آنجا که پلیس را به ضرب گلوله شهید می‌کنند بعنوان یک نهاد فرهنگی در کاهش بزه و ترویج هنر مثمر ثمر بیافتد، کمی دانایی می‌خواهد و تمهید،
حمایت می‌خواهد و تدبیر

نهادهای فرهنگی! دلسوزان اهالی فرهنگ! وزارت ارشاد! امروز شهرام فرهمند نام دیگر فرهنگ و هنر لرستان است، فرهنگ لرستان امروز دیالیز می‌خواهد و کلیه‌ای برای زیستن

دکتر شیرزاد بسطامی

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید