تاریخ: ۲۰:۳۸ :: ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
کارهای غلطی که در ایام‌ تفریح در کنار رودخانه ها انجام می‌دهیم

در کنار رودخانه آتش می افروزیم ولی اجاق و خاکستر آن را جمع نمی‌کنیم!

پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت- * در کنار رودخانه غذا درست می کنیم و زباله های ناشی از آن را در رود می ریزیم.

* با خودمان خوراکی و تنقلات و میوه  می بریم و پلاستیک ها و زباله های آن را در رود می اندازیم.

* چون سرویس بهداشتی اطرافمان نیست کودکان را با آب رود می شوییم. 

اما چه اتفاقی می افتد؟؟

* میوه و وسایلمان را که آب  خود می‌برد بعدا در جایی تل انبار  و چهره رود را زشت می کنند.

* برای تمیز کردن زباله ها از رودخانه باید هزینه گزافی صرف شود و هیچ تضمینی هم برای پاکسازی همه آن نیست.

*  زشت شدن چهره ی ساحل رودخانه و دفع گردشگران.

* زباله‌هایی که در رودها رها می کنیم باعث  آسیب زیاد به محیط زیست و مرگ آبزیان می شوند.

*رودخانه در نهایت به دریا ریخته یا پشت سدها ذخیره می گردد پس به عنوان سرویس بهداشتی ازآن استفاده نکنیم زیرا همین آبها تصفیه و آب آشامیدنی شهرها می‌شوند‌.

*رودخانه پر از میکروب است شستن کودکان با آن باعث بیماری می‌شود.

سازمان‌فرهنگی‌اجتماعی‌ ورزشی شهرداری خرم آباد

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید