تاریخ: ۱۳:۱۶ :: ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
درباره خبر زنده شدن دوباره زن میانسال

سه شنبه، 30 اردیبهشت ماه به سرعت و به صورت گسترده در فضای مجازی، این خبر منتشر شد که یک زن میانسال بعد از 18 ساعت که در سردخانه خرم آباد بوده دوباره زنده شده است.

پایگاه خبری سنگ نوشته، یادداشت تحلیلی- در این باره گفتنی هایی هست:

اول: وضعیت کُما با وضعیت مرگ قطعی، متفاوت است؛ مدیر و متولیان سردخانه وابسته به سازمان آرامستان شهرداری خرم آباد، نباید قبل از رؤیت گواهی قطعی پزشکی فوت شهروند، هیچ گونه پیکری را تحویل بگیرند.

روال حرفه ای پزشکی و منطقی کار این است که ابتدا پیکر فرد، به مرکز صدور گواهی فوت وابسته به پزشکی قانونی تحویل داده شود و آن مرکز براساس استفاده از ابزارهایی همچون دستگاههای نوار قلب، نوار مغز و سایر ابزارها و وسایل دقیق پزشکی، تشخیص قطعی بدهد که فرد، دچار فوت قطعی پزشکی شده است؛ سپس پیکر فرد مذکور با در دست داشتن گواهی قطعی و نهایی فوت، تحویل دست اندرکاران سردخانه وابسته به سازمان آرامستان شهرداری شود.

دوم: فرض کنید یک فرد، دچار وضعیت کُما بشود و تشخیص از نوع حدس و گمان (نه تشخیص قطعی براساس ابزارهایی همچون نوار قلب، نوار مغز و …) داده شود که فرد، فوت کرده است.

آیا در این مرحله، می توان پیکر را به سردخانه آرامستان شهرداری خرم آباد تحویل داد؟

اگر در این مرحله، سردخانه شهرداری، پیکر را تحویل بگیرد یک روال غیرمنطقی و غیراصولی کار (از نظر علم پزشکی) است؛ زیرا «وضعیت کُما» به معنی مرگ قطعی و نهایی از نظر علم پزشکی نیست؛ بدین روی، نگهبان یا دست اندرکار سردخانه شهرداری وقتی پیکری را به او تحویل می دهند قبل از اینکه آن پیکر را تحویل بگیرد باید گواهی فوت قطعی پزشکی قانونی را مطالبه کند و همچنین مشخصات کامل و مکتوب پیکر را بخواهد و سپس، پیکر را تحویل بگیرد.

همانگونه که گفتم تشخیص مرگ قطعی یک فرد، مرهون استفاده از ابزارهایی همچون نوار قلب، نوار مغز و … است.

سوم: مرکز صدور گواهی فوت باید از نظر امکانات، شبیه یک بیمارستان کوچک باشد (حداقل در مرکز استان). این مرکز باید خودش مستقل از بیمارستانهای شهر، دارای انواع ابزارهای تشخیص نهایی و قطعی مرگ همچون دستگاههای نوار قلب، نوار مغز و امثالهم باشد و حتی خودش، سردخانه موقت مجهز داشته باشد تا پیکر فرد، ابتدا به جای اینکه به سردخانه شهرداری تحویل داده شود تحویل یک مرکز مجهز و تخصصی صدور گواهی فوت شده و ابتدا در آنجا برمبنای ابزارهای تخصصی ذکر شده، مرگ یا عدم مرگ قطعی فرد، تشخیص داده شود و در صورت تأیید نهایی پزشکی مرگ فرد، گواهی فوت نهایی پزشکی برای وی صادر شده و در مرحله بعدی با در دست داشتن گواهی فوت نهایی، پیکر شهروند، تحویل سردخانه شهرداری شود.

شهرام شرفی

برچسب ها:

پاسخی بگذارید