گروه: برگزیده / خبر
تاریخ: ۸:۴۵ :: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
تأکید مدیرکل زندان های لرستان بر توسعه مهارت آموزی زندانیان

عبدالمجید کشوری در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی لرستان بر ضرورت توانمند سازی زندانیان از طریق تقویت حوزه مهارت آموزی تأکید کرد .

به گزارش پایگاه خبیر سنگ نوشته، مدیرکل زندان های لرستان حاکمیت نظام اسلامی در نوع نگاه به زندانی تفاوت فراوانی با دیگر نظام های زندانبانی بین المللی قائل است.

وی تصریح کرد: این رویکرد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سیستم قضایی ما حاصل شد یک رویکرد انسان محور و معتقد بر تکریم زندانیان است.

وی تقویت رویکرد اصلاحی و تربیتی در سازمان زندانها را ناشی از همین نوع نگاه برشمرد و خاطرنشان کرد: از آنجا که مجازات زندان بعنوان یک محدودیت اجتماعی تلقی می شود لذا اهمیت اجرای فرآیند اصلاح و تربیت در آن بیش از هر موضوع دیگری احساس می شود.

کشوری اظهار داشت: هدف از اجرای برنامه های بازپروری و اصلاحی در زندانها بازگشت سعادتمندانه زندانیان به جامعه و مهمتر از آن عدم بازگشت به چرخه جرم است که این از افتخارات زندانبانی اسلامی است.

وی در ادامه با مهم برشمردن جایگاه هنر در بهبود شرایط روانی زندانیان بیان داشت : یکی از بخشهایی که می تواند به شکل مطلوبی در توانمندسازی زندانیان و حتی خانواده های آنان اثرگذار باشد حوزه صنایع دستی است.

مدیرکل زندان های لرستان تصریح کرد: توسعه آموزش و تولید صنایع دستی در زندانها بعنوان یک هنرصنعت بسیار ارزشمند و مهم می تواند تأثیر بسزایی در بهبود شرایط زندانیان علاقه مند داشته باشد.

در این دیدار همچنین مهندس قاسمی ضمن استقبال از مشارکت بیشتر در اقدامات اصلاحی زندانها اظهار داشت : رویکرد ما تقویت مناسبات دوجانبه با زندانها بوده و در این راستا از همه ظرفیتها بهره خواهیم گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی اضافه کرد: زنده نگهداشتن هنرصنعت صنایع دستی با رویکرد صنایع بومی در زندانها می تواند آثار اجتماعی مطلوبی داشته باشد.

وی اظهار داشت: علاقه مند هستیم با توسعه بخش آموزش و حرفه آموزی در زندانها ، نقش مؤثری در بازگشت آبرومندانه زندانیان به جامعه و همچنین تقویت هنرصنعت صنایع دستی داشته باشیم.

پاسخی بگذارید