گروه: برگزیده / خبر
تاریخ: ۹:۱۳ :: ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
لزوم بهره مندی حداکثری ظرفیت های لرستان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن

مدیرکل مسکن شهری و حساب ۱۰۰ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بر لزوم بهره مندی حداکثری از ظرفیت های استان در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن درلرستان تاکیدکرد.

به گزارش پایگاه خبری سنگ نوشته، مهندس ظفری برلزوم تعریف پروژه های طرح نهضت ملی مسکن براساس اصول و قواعدمعماری و شهرسازی و مقررات ملی ساختمان تاکیدنموده و افزود: موقعیت توپوگرافی اراضی اختصاص یافته در اجرای این طرح از اهمیت ویژه ای برخورداربوده و اراضی باشیب بیش از ۳۰ تا۳۵ درصد جهت اجرای این طرح مناسب نمی باشد.

مدیرکل مسکن شهری وحساب ۱۰۰ بنیادمسکن انقلاب اسلامی گفت:اجرای موفق طرح نهضت ملی مسکن در کشور نیازمند همکاری و مشارکت جدی مردم می باشد.

مهندس ظفری طرح نهضت ملی مسکن را جهشی مهم برای خانه دارشدن اقشارکم درآمدجامعه دانسته و تصریح کرد:موفقیت این طرح درگرو مشارکت و همگامی همه دستگاه های اجرایی و حاکمیتی و با محوریت مردم خواهدبود.

بازگشت به خانه

پاسخی بگذارید